Velkommen til MITT INTRO

Jobber du med introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger? Bruker du mye tid og ressurser på å finne relevant og tilpasset undervisningsmateriale? 

Da har du kommet til riktig sted! 


Mitt Intro er en ressursbank for deg som jobber med Introduksjonsprogram i kommune Norge.

Ressursbanken leverer undervisningsmateriale i ni områder som bidrar til at programdeltakere får nødvendig informasjon, kunnskaper og ferdigheter til å kunne bli økonomisk selvstendig og aktiv i samfunns- og arbeidsliv.

Alle områder og emner kommer med konkrete kompetansemål, forslag til arbeidsmetode og tips til nyttige nettressurser.

Ukraina


Ferieintro


Samfunnskunnskap 75t


Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem:

Kontakt informasjon

MITT INTRO
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

 

marianne@mittintro.no

lene@mittintro.no


Ring oss på

915 18 970

476 35 162