Velkommen til MITT INTRO

Jobber du med introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger? Bruker du mye tid og ressurser på å finne relevant og tilpasset undervisningsmateriale? 

Da har du kommet til riktig sted! 


Mitt Intro er en ressursbank for deg som jobber med Introduksjonsprogram i kommune Norge.

Ressursbanken leverer undervisningsmateriale i ni områder som bidrar til at programdeltakere får nødvendig informasjon, kunnskaper og ferdigheter til å kunne bli økonomisk selvstendig og aktiv i samfunns- og arbeidsliv.

Alle områder og emner kommer med konkrete kompetansemål, forslag til arbeidsmetode og tips til nyttige nettressurser.

Vi har mange kommuner med på laget. Bli med du også!

Ferieintro


Samfunnskunnskap 75t

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem:

Kontakt informasjon

MITT INTRO
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

 

marianne@mittintro.no

lene@mittintro.no


Ring oss på

915 18 970

476 35 162