Velkommen til MITT INTRO

Jobber du med introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger? Bruker du mye tid og ressurser på å finne relevant og tilpasset undervisningsmateriale? 

Da har du kommet til riktig sted! 

Mitt Intro er en ressursbank for deg som jobber med Introduksjonsprogram i kommune Norge.

Ressursbanken leverer undervisningsmateriale i syv områder som bidrar til at programdeltakere får nødvendig informasjon, kunnskaper og ferdigheter til å kunne bli økonomisk selvstendig og aktiv i samfunns- og arbeidsliv.

I tillegg leverer ressursbanken flere utvidede kurs, deriblant i det lovpålagte området Livsmestring, samt et intensivt 3-6 mnd kurs for ukrainere. 


Alle områder og emner kommer med konkrete kompetansemål, forslag til arbeidsmetode og tips til nyttige nettressurser.Halvårshjul

Forslag til undervisningsopplegg for ett semester

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem:

Kontakt informasjon

MITT INTRO
Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

 

marianne@mittintro.no

lene@mittintro.no


Ring oss på

915 18 970

476 35 162