Samfunn, familie, fritid og integrering

Integreringsloven § 1 slår fast at introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir tidlig integrert i og ha kunnskap om det norske samfunnet.

Mitt Intro anerkjenner viktigheten av å være en aktiv deltaker i det samfunnet man lever i og at det er nødvendig for å kunne oppleve trivsel og tilhørighet.


Formål

At deltakeren skal ha en forståelse av det norske samfunnet, bli en aktiv deltaker og oppleve trivsel og tilhørighet i nærmiljøet sitt.

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdet

Emnene

 • Barn og fritidsaktiviteter
 • Barneoppdragelse
 • Barnevern - forebygging og veiledning
 • Barnevern - vold og overgrep
 • Du er en del av Norges beredskap
 • Det Norske samfunnet
 • Familievernet
 • Fritidstilbud og aktiviteter
 • Frivillighet
 • Hjem - skole samarbeid
 • Identitet og roller 
 • Integrering
 • Innvandring og fordommer
 • Kjønn, likestilling, kjærlighet og seksualitet
 • Kulturforståelse
 • Lov og rett - dom og straff
 • NAV - din situasjon
 • Sosialt nettverk
 • Stikk- UT
 • Oppsummering

Eksempel

Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i dette området. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen.

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet

Nyttige nettsider

Tilgjengelig på medlemsområdet