JobbIntro

Integreringsloven § 1 slår fast at introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakere får en varig tilknytning til arbeidslivet.

Mitt Intro gir deltakerne en god introduksjon til arbeidslivet i Norge.


Formål

At deltakeren får grunnleggende kunnskap om arbeidslivet i Norge, samt bevissthet om seg selv, sine ressurser og egenskaper slik at en på sikt kan få seg en jobb og bli økonomisk selvstendig.

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdet

Emnene


 • Ansettelsesprosessen
 • Arbeidstilsynet
 • Bedrift besøk
 • CV
 • Dialogkort
 • Fagorganisering
 • Hvorfor jobbe og hvordan finne jobb
 • Jobbintervju
 • Jobbintervju og kroppsspråk
 • Jobbmesse
 • Jobbsøk 
 • Jobbsøknad
 • Jobbutforsking og yrkesveiledning
 • Kulturforståelse
 • Markedsbrev
 • Personlige egenskaper og kvalifikasjoner
 • Registrering NAV
 • Rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Språk - og arbeidspraksis
 • Telefonsamtale fra arbeidsgiver
 • Uformelle regler på arbeidsplassen
 • Vikarbyrå
 • Åpen søknad og markedsbrev
 • Oppsummering

Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i dette området. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen.

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet

Nyttige nettsider

Tilgjengelig på medlemsområdet