Integreringsplan

Integreringsloven § 15 slår fast at det skal utarbeides integreringsplan for deltakere i introduksjonsprogrammet. Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og tiltak som må til for å nå disse. Den skal vurderes jevnlig.


Formål

At deltakeren skal få eierskap til sin integreringsplan og jevnlig vurdere fremdrift mot egne mål.

Velkommen til kvalifiseringsverktøyet 

Mitt Intro

Tilgjengelig på medlemsområdet

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdet

Emnene


 • Kartlegging områder og emner
 • Evaluering av Integreringsplan
 • Evaluering av Mitt Intro semesteret
 • Evaluering av Mitt Intro året
 • Hvordan nå målsetting i Mitt Intro
 • Integreringsplan 
 • Studieteknikk
 • Visualisering av fremtidsvisjon
 • Visualisering av Integreringsplan
 • Ønsker for Mitt Intro tema
 • Quiz - Hva har du lært?
 • Oppsummering

Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i dette området. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen. 

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet

Nyttige nettsider

Tilgjengelig på medlemsområdet