Livsmestring

Integreringsloven § 14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring.

Formål

Å styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse i nytt land.

Mitt Intro leverer et livsmestringskurs for programdeltakere i henhold til lovpålagt formål og retningslinjer.

Livsmestringskurset har relevante emner innenfor områdene migrasjon, helse, mangfold og karrierekompetanse.

Nynorsk og russisk versjon er på vei!

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdetMigrasjon, helse og mangfold


Migrasjonsprosessen

 • Migrasjonsprosessen

Ny hverdag i Norge

 • Identitet og roller
 • Barn og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud og aktiviteter
 • Frivillighet
 • Verdier og normer

Retten til et fritt og selvstendig liv

 • Retten til et fritt og selvstendig liv
 • Samliv og prevensjon
 • Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Helse og livsstil

 • 113 appen
 • Fysisk helse
 • Helsenorge.no
 • HelseRespons og PasientSky
 • Kosthold og helse
 • Munnhelse
 • Psykisk helse
 • Sykdom, hygiene og vaksineKarrierekompetanse


Meg i kontekst

 • Verdier, holdninger og min kontekst
 • Hvem er jeg - kompetanse, egenskaper og interesser

Muligheter og begrensninger

 • Ansettelsesprosessen
 • CV
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • Jobbintervju
 • Jobbsøknad
 • Muligheter og begrensninger
 • Realkompetansevurdering
 • Rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Utdanning i Norge
 • Velferd, hvitt og svart arbeid
 • Yrker og kompetansekrav

Tilpasning og motstand

 • Kulturforståelse på arbeidsplassen
 • Tilpasning, motstand og konsekvenser

Valg og tilfeldigheter

 • Sosialt nettverk
 • Valg og tilfeldigheter

Endring og stabilitet

 • Behov, endring og stabilitet

Vurdering

Tilgjengelig på medlemsområdet