Livsmestring

Integreringsloven § 14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring.

Formål

Å styrke deltakernes motivasjon og mestringsfølelse i nytt land.

Mitt Intro leverer et livsmestringskurs for programdeltakere i henhold til lovpålagt formål og retningslinjer.

Livsmestringskurset har relevante emner innenfor områdene migrasjon, helse, mangfold og karrierekompetanse.

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdetMigrasjon, helse og mangfold


Migrasjonsprosessen

 • Migrasjonsprosessen

Ny hverdag i Norge

 • Identitet og roller
 • Barn og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud og aktiviteter
 • Frivillighet
 • Verdier og normer

Retten til et fritt og selvstendig liv

 • Retten til et fritt og selvstendig liv
 • Samliv og prevensjon
 • Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Helse og livsstil

 • 113 appen
 • Fysisk helse
 • Helsenorge.no
 • HelseRespons og PasientSky
 • Kosthold og helse
 • Munnhelse
 • Psykisk helse
 • Sykdom, hygiene og vaksineKarrierekompetanse


Meg i kontekst

 • Verdier, holdninger og min kontekst
 • Hvem er jeg - kompetanse, egenskaper og interesser

Muligheter og begrensninger

 • Ansettelsesprosessen
 • CV
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • Jobbintervju
 • Jobbsøknad
 • Muligheter og begrensninger
 • Realkompetansevurdering
 • Rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Utdanning i Norge
 • Velferd, hvitt og svart arbeid
 • Yrker og kompetansekrav

Tilpasning og motstand

 • Kulturforståelse på arbeidsplassen
 • Tilpasning, motstand og konsekvenser

Valg og tilfeldigheter

 • Sosialt nettverk
 • Valg og tilfeldigheter

Endring og stabilitet

 • Behov, endring og stabilitet

Eksempel

Vurdering

Tilgjengelig på medlemsområdet