Kurs

I områdene JobbIntro og Samfunn, tilbyr Mitt Intro kurs som går over flere dager.

Disse kursene kan være spesielt nyttige de dager hvor opplæringssenteret/ norskundervisning har feriestengt og kommunen må ha et utvidet tilbud.

Formål

At deltakeren får grunnleggende kunnskap om samfunns- og arbeidslivet i Norge, samt bevissthet om seg selv, sine ressurser og egenskaper slik at en på sikt kan få seg en jobb og bli økonomisk selvstendig


JobbIntro


Jobbsøkerkurs 1

Et 4 dagers kurs som tar for seg CV, jobbsøk, personlige egenskaper, jobbintervju, formelt brev, powerpoint, excel og fagorganisering.

Jobbsøkerkurs 2

Et 4 dagers kurs som tar for seg kunnskap om en selv og fremtiden, jobbintervju, kroppsspråk, jobbsøk, markedsbrev, registrering av CV hos vikarbyrå/NAV og regler i arbeidslivet.

Samfunn

Det Norske samfunnet

Et 5 dagers kurs som tar for seg hvordan man ser på kjønnsroller, identitet, samliv, barneoppdragelse, samt lov og rett.  


Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i de ulike områdene. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen.

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet