Medlemsregistrering

Når kommunen din har gjort avtale om medlemskap, kan du registrere egen bruker.