Helse

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for å kunne være i arbeid og være delaktig i samfunnslivet.

Mitt Intro bidrar til at deltakerne får kunnskaper som gir gode forutsettinger for et godt liv.


Formål

At deltakeren vet hva som bidrar til god helse, kjenne til risikofaktorer og hvor man kan få hjelp.

Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdet

Emnene

 • 113 Appen
 • Covid-19
 • Fysisk helse
 • Helsenorge.no
 • HelseRespons og PasientSky
 • Jul og helse
 • Klær og påkledning i vinterkulda
 • Kosthold og helse
 • Munnhelse
 • Psykisk helse
 • Refleks
 • Samliv og prevensjon
 • Svømmetrening
 • Sykdom, hygiene og vaksine
 • Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse
 • Oppsummering

Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i dette området. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen.

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet

Nyttige nettsider

Tilgjengelig på medlemsområdet