Digital kompetanse

Integreringsloven § 1 slår fast at introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir tidlig integrert i det norske samfunnet, bli økonomisk selvstendige, få gode norskkunnskaper, ha kunnskap om samfunnet, få formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. 

Grunnleggende digitale ferdigheter er helt nødvendig for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv, samt ha kontroll på egen økonomi.


Formål 

At deltakeren tilegner seg de grunnleggende digitale ferdigheter som gjør en i stand til å være selvstendig ift. utdanning, arbeidsliv, samfunnsliv og økonomi.Kompetansemål

Tilgjengelig på medlemsområdet

Emnene


 • Bokmerke
 • Datavedlikehold
 • E-post
 • Excel
 • Formelt brev - brevmal og nøyaktighet
 • Glemt passord
 • Google Disk
 • Google Maps
 • Grunnleggende digitale ferdigheter
 • Lagring og mappestruktur
 • Mobilapper
 • Nettsvindel
 • Nettsøk og søkeord
 • Nettvett
 • PowerPoint
 • Prissammenligning
 • Skrivetest
 • Sosiale media
 • Tastatur og skriveferdighet
 • Touchmetoden
 • Word
 • Åndsverk, opphavsrett og kildekritikk
 • Oppsummering

Vurdering

Det er viktig å ha innblikk i den enkeltes kompetanse i dette området. Ved å vurdere fremgang kan man i mye større grad tilpasse undervisningen og øke forutsetningen for måloppnåelse. Vurderinger bør skje jevnlig/ underveis i undervisningen.

Forslag til vurdering er tilgjengelig på medlemsområdet

Nyttige nettsider

Tilgjengelig på medlemsområdet